TAVICOHOME - VIEFURN 365 FAIR

LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN

HỘI THẢO 1

“Giới thiệu về Hệ Sinh Thái Gỗ”

 

                 * Ngày: 25/ 09 0203

                 * Thời gian: Lúc 15:00 – 17:00

                 * Địa điểm: Lầu 1 Phòng Hội Nghị  –

                   Tavico Home

 

HỘI THẢO 2

“Giới thiệu các dòng gỗ của Nga”

 

               * Ngày: 26/ 09/ 2023

               * Thời gian: Lúc 15:00 – 17:00

               * Địa điểm: Lầu 1 Phòng Hội Nghị –

                  Tavico Home

 

 

SỰ KIỆN 

Tổ chức Factory Tour – Đồng Nai

 

                    * Ngày: 27/ 09/ 2023

                    * Thời gian: 13:00 – 18:00 

                    * Địa điểm: Tập trung xuất phát tại                                Tavico Home

 

 

HỘI THẢO 3

“Giải pháp máy móc công nghệ”

 

             * Ngày: 28/ 09/ 2023

             * Thời gian: Lúc 10:00 – 12:00

             * Địa điểm: Lầu 1 Phòng Hội Nghị  – 

               Tavico Home

 

 

HỘI THẢO 4

“Chuyên đề về cấp chứng chỉ FSC 

cho gỗ Việt”

 

                * Ngày: 29/ 09/ 2023

                * Thời gian: 10: – 12:00

                * Địa điểm: Lầu 1 Phòng Hội Nghị  –       

                   Tavico Home

 

 

HỘI THẢO 5

“Chuyên đề về sản xuất nhà gỗ lắp ráp 

công nghiệp & Ứng dụng vật liệu mới 

theo công nghệ Nhật Bản

 

             * Ngày: 30/ 09/ 2023

             * Thời gian: 10:00 – 12:00

             * Địa điểm: Lầu 1 Phòng Hội Nghị  –                               Tavico Home

 

Translate »
Top
Verified by MonsterInsights