TAVICOHOME - VIEFURN 365 FAIR

LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN

HỘI THẢO 1
“Giới thiệu về Hệ Sinh Thái Gỗ”
 
 • Ngày: 25/ 09 0203
 • Thời gian: Lúc 15:00 – 17:00
 • Địa điểm: Lầu 1 – Tavico Home
HỘI THẢO 2
“Giới thiệu các dòng gỗ của Canada”
 
 • Ngày: 26/ 09/ 2023
 • Thời gian: Lúc 15:00 – 17:00
 • Địa điểm: Lầu 1 – Tavico Home
SỰ KIỆN 
Tổ chức Factory Tour – Đồng Nai

 

 • Ngày: 27/09/ 2023
 • Thời gian: 13:00 – 18:00 
 • Địa điểm: Tập trung xuất phát tại Tavico Home
HỘI THẢO 3
“Giải pháp máy móc công nghệ”

 

 • Ngày: 28/ 09/ 2023
 • Thời gian: 10:00 – 12:00
 • Địa điểm: Lầu 1 –  Tavico Home
HỘI THẢO 4
“Chuyên đề về cấp chứng chỉ FSC cho gỗ Việt

 

 • Ngày: 29/ 09/ 2023
 • Thời gian: 10:00 – 12:00
 • Địa điểm: Lầu 1 –Tavico Home
HỘI THẢO 5
“Chuyên đề về sản xuất nhà gỗ lắp ráp công nghiệp & Ứng dụng vật liệu mới theo công nghệ Nhật Bản

 

 • Ngày: 30/ 09/ 2023
 • Thời gian: 10:00 – 12:00
 • Địa điểm: Lầu 1 – Tavico Home

Translate »
Top
Verified by MonsterInsights